Skip navigation

UCD Search

 
 
  • rotating image home
  • Rotating_image_home_brochuer

Fáilte

Bunaíodh Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge mar chuid de Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta i 2008 chun freastal agus forbairt a dhéanamh ar réimsí nuálacha seo na Nua-Ghaeilge: na meáin Ghaeilge agus iriseoireacht, eagarthóireacht/cóipeagarthóireacht, riarachán, aistriúchán dlíthiúil trí mheán na Gaeilge, ateangaireacht, agus aistriúchán. Dírítear go príomha fosta ar chruinneas teanga mar aon le cúrsaí teanga, critice agus anailíse le mic léinn a ullmhú do phoist éagsúla na Gaeilge san aonú haois is fiche idir aistritheoirí, chóipeagarthóirí, agus dhlítheangeolaithe in Éirinn agus san Aontas Eorpach, agus mhúinteoirí Gaeilge in Éirinn, agus ar fud an domhain faoi scéimeanna Fulbright agus ICUF.

Baineann na réimsí seo le straitéis teagaisc an Lárionad a forbraíodh ar an MA / Dioplóma Iarchéime: Scríobh agus Cumarsáid. Taobh leis seo tugtar faoi thaighde leanúnach sa Nua-Ghaeilge mar chuid de thaighde Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann, agus na Teangeolaíochta, le fócas ar leith ar shainscileanna teanga sna réimsí a luadh cheana.

Is í an Dr Regina Uí Chollatáin Stiúrthóir an Lárionaid agus tá ceathrar foirne ag obair ann, Cathal Billings MA, Aoife Uí Fhaoláin MA, an Dr Noel Ó Murchadha agus an Dr Máirtín Coilféir.


Staff_Home 

 
Tá cúrsaí Lárionad de Bhaldraithe mar chuid de Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann, agus na Teangeolaíochta á maoiniú ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Nuacht agus Imeachtaí