Comórtas Óráide 2019

An Cumann Gaelach UCD and UCD St. Vincent de Paul have jointly organised a new Irish language speech competition and the Arthur Cox Moot Court of the UCD School of Law played host to the two semi-finals.  

The competition and speeches are though Irish and UCD SVP chose the speech topics based on their social justice policies. Speakers aim to discuss the topics through explaining the problems associated with it, it’s causes, and the possible solutions. Therefore, the subjects would not be debated, but discussed.

This allows participants to engage with the topic without having to conform with debating structures and styles.

The Final of the Comórtas Óráide 2019 was held in the Fitzgerald Chamber of the UCD Student Centre on Thursday the 10th of October at 7.30 pm

-----

D'eagraigh An Cumann Gaelach agus An Cumann Naomh Uinseann de Pól UCD comórtas óráidíochta nua trí Ghaeilge le chéile agus is sa Bheagchúirt i Scoil an Dlí UCD a bhí na babhtaí leathcheannais.

Tá an comórtas agus na hóráidí trí Ghaeilge agus roghnaigh UCD SVP ábhair na gcainteanna bunaithe ar a bpolasaithe cóir shóisialta. Is í aidhm na gcainteoirí ná na hábhair a phlé trína fadhbanna a bhaineann leo a mhíniú, a gcúiseanna, agus na réitigh is féidir a bhaint amach. 

Mar sin, ní bheadh díospóireacht ar na hábhair i gceist ach pléitear iad. Ligeann sé sin na rannpháirtithe chur le plé an ábhair gan a bheith ag cloí le struchtúir nó stíl díospóireachta. 

Ruth Sherlock

 

Judges