Zwei Gebete des Máel-Ísu hua Brolchain (II)

Author: unknown

Editor: Kuno Meyer

An electronic edition


view the headerp. 231.

(MS p. 56)

1. A C[h]oimdhe báidh,     a Ri na rig,
a athair ionmain,     airchis dim!

2. Na ruccam anonn     nach peacadh lind,
na faghbum tall     pein ar ar cinn.

3. Treblait norglana (sic)      nos-tabair dun,
a maic De bí,     a Ri na run!

4. Ní raghba ar n-eill     demon dubh donn:
i maigh, i toigh     non-geibh fot comm! A Coimde.© 2008 Thesaurus Linguae Hibernicae

Close this window