Mochutta .cc.

Author: unknown

Editor: Kuno Meyer

An electronic edition


view the headerp. 43.

(MS f. 263b)

1. Ind ecclas næmh nemda,     is sær hí is crodh cundla:
tabraidh taobh re sruithnert,     is cruithnecht, is craobh cumra.

2. Da ngabaid ind-ecclais,     curbá haltrom næidhen,
gurab tren bhar mbriathar     occ biathad a háidhedh.

3. Is siad so na háidhigh     is dir isin ecclais:
lucht lubra & léiginn,     boc[h]tain deiblein diadha:
mogenar dogenad     cobair ac a fegadh,     oc denamh a riara.

4. Da ngabhaitt i n-ecclas,     fograim daibh a pudar:
abraidh náchas gebaid     no denaid a lubair.

5. Da lubhair a tempuil:     ceilebradh is crabhadh;     a haltoir maith maisech,
co raibh si arna senad,     gurab cæmh re fegadh     iar ndenum a caiseal.

6. Da ngabaid a n-ecclas,     foccruim, ni rádh rúine,
daigh is lim as cumhan,     gurab eirghe curadh,     bidh ulad cech cúile.

7. A haith[l]e na n-ulad     fóccraim, is rádh bunaidh,
da ndernaidh bar sæthar,     da moraidh bar lubhair,
saothraighet bar ccosa,     imdaighter bar lossa,
toccbaid súas bar mbosa,     bid crosa ós gach ulaigh.

8. A hait[h]le cros cinnte     da cinnid bar sæthar,     ní abraim ribh anad,
bar ndul amach re bliadain,     gurbat faicet fiadaigh     oc iarraidh bhur manach.
p. 44.

9. Gach manach dobera     a edhbairt don ecclais,
do dhenamh a sæthair,     do mhoradh a c[h]ille,
rob leis féin a díni     oc treabhadh a tíre,
cu rachtea ar críne     a righe ar muigh nimhe.

10. Gach manach nac[h] tiubhrae     a edbairt don ecclais,
do denam a sáetha[i]r,     do móradh a lubhar,
a gort ní rab genas,     rob olc gach ní treabhas,
gurab demon bheires,     gurab de lenas pudhar.

11. Ná rap pudar daibh-si,     troiscidh ar na manc[h]aibh,
diultfaid for ind ecclais,     iss edh dlegur duibh-si,
mad becc libh a mberaitt,     eirghidh & treabhaidh,
dénaid gurta gemhair,     lenaid as in ecclass.

Ind ecclas næmh nemdha & rl.© 2008 Thesaurus Linguae Hibernicae

Close this window