Banshenchus sunn

Author: unknown

Editor: Kuno Meyer

An electronic edition


view the headerp. 18.

(MS p. 52a)

1. Cianocc inghen Chiocharain     ben einfhir ’na fhir posta,
dúana suadh da siorghabail     ’na grianan inn-am ólae.

2. Ben aithne cech oirfidigh     Cianocc a criochaibh Creidhe,
sí, ger inghen oirchindicch,     ga inghen rígh ba reidhe?

3. Ben C[h]rechain meic Anguile     Cianog a Crúachain cloidhfhinn,
cupla soithim sarc[h]loinne     rucc si ar trosccudh fri Coirill.

4. Maol Mithig, fa mordhalach,     ainm an mheic sin rea mholadh,
an inghen fhial ógnarach,     as di dogoirthi Osnadh.

5. Tainic d’iarraidh Osnaidhe     flaith Oirbsen, fuair a haentaidh,
Urchaid na sleg sonaidhe,     mac Murchadha meic Maonaigh.

6. Clann Osnaidhe as inlenta     re hUrchoidh na treith tresa,
dias mac is tri hingena,     doghén senchus a slechta.

7. Ingen Chrechain crechtoirrdirc,     enleannan alain[n] Urchoidh,
do thoradh a cédtoirrchis     Donnchad ótád Í Donnchaid.

8. Cend-Faoladh as foillsigthe     dara mac na mna móerda,
do thoradh an toirrchis-sin     rochinset Í Chind-Faoladh.

9. An fheis fa feis degt[h]oraidh     dar geined Be-binn belderg,
ben C[h]eindeidig c[h]nessholais,     mathair Briain airdri[g] Érenn.
p. 19.

10. Dob í mathair C[h]onchobair     meic Maoil [Sh]echlainn meic Arga,
Be-binn an fhuilt tromc[h]ladaigh     otád uaisle Fer nArda.

11. Be-binn an chneis maothbuiggil,     terc clú as cuirthe ’na concloinn,
mathair Lochlainn laechbhuilligh     ó raiter muinnter Lochloinn.

12. Siur do Be-binn bratuaine     Caoinech fa hainm d’Osnaidh,
ben gan inntinn anuaille,     or gheinettar clann Cosccraigh.

13. Siúr dona mnaibh maordha-soin     Cres nar ghabh éntaom uabhair,
as on deidghil daonnachtaigh     rogheinsett clann Maol Ruanaidh.

14. Tri meic ’con mnai muireraigh     re Tadg na ttachur nemthais,
as í mathair Muiredaigh     otáid Uí Taidhg in teglaigh.

15. Sosar Creisi cnesaille     Conc[h]obur ota, an rioghraid,
lorcc fire an lorcc lenaim-si,     deredh as dual don diograis.

16. Ag sin gaol na ccinedhach     re siol mBriain na mbreath fíalmhor,
gibe as barr da ngeinealaigh,     a mbun uile as í Cíanog. C.

17. Gobnad an ghloir dechsanaigh     fuair o Día diol a sainnte,
Banba ben C[h]uinn chédchathaig     don bannaeimh as í as fairche.

Cianog.


© 2008 Thesaurus Linguae Hibernicae

Close this window