A Ri rinn

Author: unknown

Editor: Paul Grosjean S.J.

An electronic edition


view the header | view MS A9 on ISOSp. 167.

(MS p. 39)

A Ri rinn      cidh dubh mo teach no cidh finn
no comadhferter re neach      na riada Crist a teach frim.
© 2006 Thesaurus Linguae Hibernicae

Close this window