Articles

Articles:

Osnivanje i rad Kontraobaveštajne službe u jugoslovenskim oružanim snagama 1944–1948. Prilog istraživanju istorije vojne službe bezbednosti

 • Dmitar Tasi? (2014)
 • Vojnoistorijski glasnik

Kontraobaveštajna služba (KOS) i Rezolucija IB – Prilog istraživanju istorije vojne službe bezbednosti

 • Dmitar Tasi? (2013)
 • Istorijski zapisi

Neostvarena pretnja (Mogu?nost sovjetsko satelitske agresije na FNRJ 1948-1953)

 • Dmitar Tasi? (2010)
 • Vojnoistorijski glasnik

Army of the Kingdom of Serbians, Croats and Slovenes and the Seizing of New Borders 1919–1920: The Example of Old and Southern Serbia

 • Dmitar Tasi? (2009)
 • Studia Historica Slovenica, Humanities and Social Studies Review

The Assassination of King Alexander: The Swan Song of the Internal Macedonian Revolutionary Organization

 • Dmitar Tasi? (2008)
 • Tijdschrift over Zuidost-Europa

Slovenija v obrambenih na?rtih Zahoda, Jugoslavije in Balkanskega pakta

 • Dmitar Tasi? (2007)
 • Prispevki za novejšo zgodovino

Prisajedinjenje Caribroda i Bosiljgrada Kraljevini SHS 1920

 • Dmitar Tasi? (2007)
 • Tokovi istorije

Kriterijumi za reorganizaciju vojske – jedan primer iz 1919. godine

 • Dmitar Tasi? (2004)
 • Vojnoistorijski glasnik