Books

Book:

The Tito–Stalin Split and Yugoslavia's Military Opening toward the West, 1950–1954

  • Dmitar Tasi? and Ivan Lakovi (2016)
  • Lexington Books: New York

Rat posle rata: Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na Kosovu i Metohiji 1918-1920

  • Dmitar Tasi? (2012) (Second, revised edition)
  • Beograd: Službeni glasnik

Pregled sadržaja Vojnoistorijskog glasnika 1960-2010. godine

  • Dmitar Tasi? and Miljan Milki? (2011)
  • Beograd: Institut za strategijska istraživanja

Rat posle rata: Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na Kosovu i Metohiji 1918-1920

  • Dmitar Tasi? (2008)
  • Beograd: Utopija, Institut za strategijska istraživanja