Home Banner

Fáilte!

Cur chun cinn na teanga agus an chultúr Ghaelaigh in Ollscoil Daomhnda na hÉireann is ea príomhchúram Bhord na Gaeilge UCD.  Is bord Gaeilge trasdáimhe muid a freastalaíonn orthu siúd ar fad ar mian leo an teanga a úsáid nó a fhoghlaim. I measc tionscadal reatha an bhoird, tá cúrsaí teanga, ceardlanna cultúrtha, seirbhís aistriúcháin, scéim chónaithe scoláireaachta do mhic léinn, scéim meantóireachta alumni, malartáin idirnáisiúnta agus scoil samhraidh do phobal domhanda na Gaeilge. Cuirtear fáilte speisialta roimh mhic léinn agus bhaill foirne idirnáisiúnta, alumni agus diaspóra.

Spots

image Físeáin

Físeáin

image Clár Idirnáisiúnta

Clár Idirnáisiúnta

image Cúrsaí & Seirbhísí

Cúrsaí agus Seirbhísí

Slide 1 image

Lean muid ar na meáin shóisialta...