Tionól Gaeilge UCD 26-30 Meitheamh 2023 (ósclófar clárúcháin i mí na Nollaig 2022)

Cláraigh anseo don Tionól Triail socrúcháin teanga

Tionól Gaeilge UCD

Reachtálfar Tionól Gaeilge UCD, scoil samhraidh seachtaine ón 27 Meitheamh- 1 Iúil. 'Sé téama na scoile ná: 'An Ghaeilge i Sochaí Inmharthana Domhanda'. Seo mar a bheidh an sceideal: Beidh ranganna Gaeilge ag ag 5 leibhéal, bunleibheál go hard leibhéal gach maidin. Beidh 2 léacht taréis lóin, le rogha ag rannphairtithe gach léacht a chlos i nGaeilge nó i mBéarla. Beidh ceardlann cultúrtha dátheangach gach tráthnóna.

  • "Thaitin gach rud faoi Thionól Bhord na Gaeilge liom. Thar aon rud eile thaitin an múinteoir liom." - Miriam O'Callaghan
  • "Bhíomar ag caint go leor gan strus agus tá níos mó Gaeilge agam anois. Bhí na daoine cairdiúil. Bhí an Tionól eagraithe go han-mhaith." - Patrick Ó Murchú
  • "Bhain mé an-taitneamh as gach gné den chúrsa - na daoine, na ranganna, na himeachtaí agus an chraic! Beidh mé ar ais an bhliain seo chugainn gan dabht!" - Hannah Ryan Murphy