Cúrsa B1 don Phobal lasmuigh de UCD 

Leibhéal B1 - Teastas Eorpach na Gaeilge

Beidh an cúrsa seo á reáchtáil beo ar champas Belfield, Meán Fómhair 2023

LEIBHÉAL B1: Cúrsa ullmhúcháin do scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge ag leibhéal B1

LÁ: Dé Céadaoin

AM: 17:15 - 19:00

TRÉIMHSE: 

  • Trimeastar 1: 10 seachtaine (rang amháin in aghaidh na seachtaine)
  • Trimeastar 2: 10 seachtaine (rang amháin in aghaidh na seachtaine)

DÁTAÍ:

  • Trimeastar 1: 20 Meán Fómhair, 27 Meán Fómhair, 4 Deireadh Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 18 Deireadh Fómhair, 25 Deireadh Fómhair, 1 Samhain (saor), 8 Samhain, 15 Samhain, 22 Samhain, 29 Samhain 2023
  • Trimeastar 2: 31 Eanáir, 7 Feabhra, 14 Feabhra, 21 Feabhra, 28 Feabhra, 6 Márta, 13 Márta, 20 Márta, 27 Márta, 3 Aibreán 2024

TÁILLE CHLÁRÚCHÁIN: €180 (neamh-in-aisíoctha)

Tá an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, roinnt mhaith blianta ó shin, b’fhéidir, a thuigeann go leor den teanga ach a bhfuil deacrachtaí acu á gcur féin in iúl de cheal cleachtaidh le tamall anuas. Tá sé oiriúnach freisin dóibh siúd a d’fhreastail ar Leibhéal 2 (Bunrang 2) i rith na bliana anuraidh. Déanfar athbhreithniú ar ghnéithe bunúsacha den teanga ag tús an chúrsa agus déanfar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs, de réir mar a bheidh gá léi.

Beidh deis ag foghlamaitheoirí ag an leibhéal seo tabhairt faoi "Teastas Eorpach na Gaeilge" (TEG) ag leibhéal B1, feic www.teg.ie. Moltar duit an Triail Socrúcháin Teanga a dhéanmh ar line sula gcláraíonn tú d’aon cúrsa teanga. Clúdaíonn an táille teagaisc an trimeastar. Is as a stuaim féin a chlúdaíonn rannpháirtí nó a (h)ionad oibre scrúduithe/áirithintí/táille, le haghaidh breis eolais maidir le scrúduithe TEG cliceáil anseo.Tá ábhar teagaisc Ghaeltacht UCD bunaithe ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha. Baintear úsáid as an gcur chuige cumarsáideach sna ranganna uilig.

Beidh na ranganna seo ar siúl uair amháin in aghaidh na seachtaine, 10 rang sa chéad téarma agus 10 rang sa dara téarma.

DÁTAÍ SCRÚDUITHE:

  • Samhradh 2024 - Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin (dátaí le deimhniú ag TEG)
  • Samhradh  2024 - Scrúdú cainte amháin (dátaí le deimhniú ag TEG)