Fúinn

Gaeltacht UCD

Cur chun cinn gníomhach na teanga is aidhm do Ghaeltacht UCD. Déanann an t-ionad freastal orthu siúd ar mian leo teagmháil a bheith acu leis an dteanga trí réimse tionscadal a bhunú agus a riar. I measc na dtionscadal sin, tá: cúrsaí teanga, ceardlanna cultúrtha, seirbhís aistriúcháin, scéim chónaithe do mhic léinn, agus clár idirnáisiúnta. Tá ionadaíocht ag Gaeltacht UCD ar Bhord Tacaíochta Gaeilge na hOllscoile. Bíonn fáilte roimh chách ag imeachtaí Ghaeltacht UCD, coiméadaigí súil ar FacebookTwitter agus Instagram le linn na bliana.

Tuilleadh Eolais

Rannpháirtíocht Dhomhanda UCD

Oibríonn Gaeltacht UCD i gcomhpháirt leis na haonaid a thagann faoi scáth Rannpháirtíocht Dhomhanda UCD.

Plean Straitéiseach Rannpháirtíocht Dhomhanda UCD 2021-2024

Tuilleadh Eolais