Seimineár do Chleachtóirí Teanga san Ardoideachas

Sceideal Aoichainteoirí

Oifigigh Theanga na hÉireann, na hAlban agus na Breataine Bige

Lowri Angharad Hughes, Stiúrthóir ar an bPlean Gàidhlig Ollscoil Bangor, An Bhreatain Bheag, Aonghus Dwane, Oifigeach na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide, Ciara Considine, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh, Alasdair Mac Caluim, Oifigear Leasaidh Gàidhlig, Parlaimint na hAlban, Ashling Harteveld, Riarthóir Cúnta don Ghaeilge, Gaeltacht UCD, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Orla Bradshaw, Oifigeach Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Bria Mason, Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Dhún Éideann, Deirdre Ní Loingsigh, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh, Siobhán Seoige, Oifigeach na Gaeilge, Coláiste Phádraig agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Caitríona Breathnach, Oifigeach na Gaeilge, Coláiste Mhuire Gan Smál, Fiona Dunn, Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Ghlaschú, Clár Ní Bhuachalla, Stiúrthóir, Gaeltacht UCD, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath