Oifig Ghaeltacht UCD

Ionad Domhanda UCD don Teanga agus don Chultúr is ea Gaeltacht UCD. Oibríonn sé i gcomhpháirt leis na haonaid a thagann faoi scáth Rannpháirtíocht Dhomhanda UCD.

Déan teagmháil linn maidir le:

  • Cúrsaí Teanga
  • Scéim Chónaithe Ghaeilge do Mhic Léinn
  • Imeachtaí Cultúrtha agus Sóisialta
  • Seirbhís Aistriúcháin
  • Cláir Idirnáisiúnta

Fáilte roimh comhfhreagras as Gaeilge, Béarla nó Gearmáinis.

Déan teagmháil linn ag:
 
do chúrsaí teanga agus do thograí lán Gaeilge
 
Rphost: failte@ucd.ie 
do thograí cultúrtha dátheangach agus/nó idirnáisiúnta

Profile photo of Clár Ní Bhuachalla

Clár Ní Bhuachalla

Stiúrthóir

Profile photo of

Riarthóir