Baill Foirne le Gaeilge 2021-22

Baill Foirne le Gaeilge thíos. 
Brúigh ar "Gearrbheathaisnéis" chun an leibhéal teanga a fheiceáil:
(i) iadsan a chuireann fáilte roimh chomhrá ginearálta i nGaeilge
(ii) iadsan go bhfuil ar a gcumas labhairt faoina réimse oibre nó sainspéise i nGaeilge
Profile photo of Clár Ní Bhuachalla

Clár Ní Bhuachalla

Stiúrthóir / Gaeltacht UCD

Profile photo of Catherine Convery

Catherine Convery

Bainisteoir Soghluaisteachta Domhanda / Oifig Dhomhanda UCD

Profile photo of Ashling Harteveld

Ashling Harteveld

Riarthóir / Gaeltacht UCD

Profile photo of An Dr Freda Browne

An Dr Freda Browne

Léachtóir & Ollamh Cúnta / Scoil an Altranais, an Cnáimhseachais agus na gCóras Sláinte UCD

Profile photo of An Dr Mark Coyne

An Dr Mark Coyne

Léachtóir & Ollamh Cúnta / Scoil an Leighis UCD

Profile photo of An tOllamh Míchéal Ó Dochartaigh

An tOllamh Míchéal Ó Dochartaigh

Déan & Ceann Scoile / Scoil an Leighis Tréidliachta UCD

Profile photo of Ollamh Comhlach Tom Curran

Ollamh Comhlach Tom Curran

Ollamh Comhlach / Scoil na hInnealtóireachta Bithchórais agus na hInnealtóireachta Bia UCD

Profile photo of An Dr Jennifer Keenahan

An Dr Jennifer Keenahan

Léachtóir & Ollamh Cúnta / Scoil na hInnealtóireachta Sibhialta UCD

Profile photo of An tOllamh Donncha Kavanagh

An tOllamh Donncha Kavanagh

Lán-Ollamh / An Scoil Ghnó UCD

Profile photo of An Dr Lennon Ó Náraigh

An Dr Lennon Ó Náraigh

Léachtóir & Ollamh Cúnta / Scoil na Matamaitice agus na Staitisticí UCD

Profile photo of An Dr Barry Wardell

An Dr Barry Wardell

Léachtóir & Ollamh Cúnta / Scoil na Matamaitice agus na Staitisticí UCD

Profile photo of An Dr John Sheekey

An Dr John Sheekey

Léachtóir & Olllamh Cúnta (Comhalta Ad Astra) / Scoil na Matamaitice agus na Staitisticí UCD

Profile photo of An tOllamh Gavin Barrett

An tOllamh Gavin Barrett

Ollamh / An Scoil Dlí UCD

Profile photo of An Dr Michael Byrne

An Dr Michael Byrne

Léachtóir & Ollamh Cúnta / Scoil an Pholasaí Shóisialta, na hOibre Sóisialta agus na Córa Sóisialta UCD

Profile photo of An Dr Mícheál Collins

An Dr Mícheál Collins

Léachtóir & Ollamh Cúnta / Scoil an Pholasaí Shóisialta, na hOibre Sóisialta agus na Córa Sóisialta UCD

Profile photo of Ollamh Comhlach John O'Dowd

Ollamh Comhlach John O'Dowd

Léachtóir & Ollamh Cúnta / An Scoil Dlí UCD

Profile photo of Ollamh Emeritus Cormac Ó Gráda

Ollamh Emeritus Cormac Ó Gráda

Ollamh Emeritus / Scoil na hEacnamaíochta UCD

Profile photo of An tOllamh David Madden

An tOllamh David Madden

Lán-Ollamh / Scoil na hEacnamaíochta UCD

Profile photo of An Dr Áine Mahon

An Dr Áine Mahon

Léachtóir le Fealsúnacht an Oideachais / Scoil an Oideachais UCD

Profile photo of An Dr Muireann Ní Raghallaigh

An Dr Muireann Ní Raghallaigh

Léachtóir & Olllamh Cúnta / Scoil an Pholasaí Shóisialta, na hOibre Sóisialta agus na Córa Sóisialta UCD

Profile photo of Ollamh Comhlach Frank Walsh

Ollamh Comhlach Frank Walsh

Ollamh Comhlach / Scoil na hEacnamaíochta UCD

Profile photo of Ollamh Comhlach Iarfhlaith Watson

Ollamh Comhlach Iarfhlaith Watson

Ollamh Comhlach & Ceann Scoile / Scoil na Socheolaíochta UCD

Profile photo of An tOllamh Regina Uí Chollatáin

An tOllamh Regina Uí Chollatáin

Ollamh Sinsearach & Cathaoir na Nua-Ghaeilge / Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD

Profile photo of Eoin McEvoy

Eoin McEvoy

Teicneolaí Oideachais / Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD

Profile photo of An Dr Jennifer Sullivan

An Dr Jennifer Sullivan

Riarthóir Taighde Iarchéime / Staidéar Iarchéime UCD

Profile photo of Irene Feeney

Irene Feeney

Cúntóir Sinsearach Feidhmiúcháin / Clárlann UCD

Profile photo of Éamonn Ó Méaloid

Éamonn Ó Méaloid

Cúntóir Feidhmiúcháin / Clárlann UCD

Profile photo of Ger Brennan

Ger Brennan

Feidhmeannach Forbartha CLG / Spórt UCD

Profile photo of Niamh McGowan

Niamh McGowan

Cúntóir Cumarsáide agus Caidrimh / Alumni UCD