Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Baill Foirne le Gaeilge

Baill Foirne le Gaeilge thíos. 
Brúigh ar "Gearrbheathaisnéis" chun an leibhéal teanga a fheiceáil:
(i) iadsan a chuireann fáilte roimh chomhrá ginearálta i nGaeilge
(ii) iadsan go bhfuil ar a gcumas labhairt faoina réimse oibre nó sainspéise i nGaeilge

Rannpháirtíocht Dhomhanda UCD

Clar Ni Bhuachalla

Clár Ní Bhuachalla - Gaeltacht UCD

Stiúrthóir

Is cainteoir líofa í Clár. Tá ar a cumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge. L508 Foirgneamh na Leabharlainne

Amharc ar an bPróifíl
Catherine Convery

Catherine Convery - Oifig Dhomhanda UCD

Bainisteoir Soghluaisteachta Domhanda

Is cainteoir líofa í Catherine. Tá ar a cumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl

Coláiste na nEolaíochtaí Talmhaíochta agus Sláinte UCD

Freda Browne

An Dr Freda Browne - Scoil an Altranais, an Cnáimhseachais agus na gCóras Sláinte UCD

Léachtóir & Ollamh Cúnta

Cuireann Freda fáilte roimh chomhrá neamhfhoirmeálta i nGaeilge

Amharc ar an bPróifíl
Profile photo of An Dr Mark Coyne - Scoil an Leighis UCD

An Dr Mark Coyne - Scoil an Leighis UCD

Léachtóir & Ollamh Cúnta

Cuireann Mark fáilte roimh chomhrá neamhfhoirmeálta i nGaeilge

Amharc ar an bPróifíl
Michael Doherty

An tOllamh Míchéal Ó Dochartaigh - Scoil an Leighis Tréidliachta UCD

Déan & Ceann Scoile

Is cainteoir líofa é Míchéal. Tá ar a chumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl

Coláiste na hInnealtóireachta agus na hAiltireachta UCD

Jennifer Keenahan

An Dr Jennifer Keenahan - Scoil na hInnealtóireachta Sibhialta UCD

Léachtóir & Ollamh Cúnta

Is cainteoir líofa í Jennifer. Tá ar a cumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl

An Coláiste Gnó UCD

Donncha Kavanagh

An tOllamh Donncha Kavanagh - An Scoil Ghnó UCD

Lán-Ollamh

Is cainteoir líofa é Donncha. Tá ar a chumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl

Coláiste na hEolaíochta UCD

Lennon O Naraigh

An Dr Lennon Ó Náraigh - Scoil na Matamaitice agus na Staitisticí UCD

Léachtóir & Ollamh Cúnta

Is cainteoir líofa é Lennon. Tá ar a chumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl
Barry Wardell

An Dr Barry Wardell - Scoil na Matamaitice agus na Staitisticí UCD

Léachtóir & Ollamh Cúnta

Is cainteoir líofa é Barry. Tá ar a chumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl
John Sheekey

An Dr John Sheekey - Scoil na Matamaitice agus na Staitisticí UCD

Léachtóir & Olllamh Cúnta (Comhalta Ad Astra)

Cuireann John fáilte roimh chomhrá neamhfhoirmeálta i nGaeilge

Amharc ar an bPróifíl

Coláiste na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Dlí UCD

Michael Byrne

An Dr Michael Byrne - Scoil an Pholasaí Shóisialta, na hOibre Sóisialta agus na Córa Sóisialta UCD

Léachtóir & Ollamh Cúnta

Is cainteoir líofa é Michael. Tá ar a chumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl
Micheal Collins

An Dr Mícheál Collins - Scoil an Pholasaí Shóisialta, na hOibre Sóisialta agus na Córa Sóisialta UCD

Léachtóir & Ollamh Cúnta

Cuireann Mícheál fáilte roimh chomhrá neamhfhoirmeálta i nGaeilge

Amharc ar an bPróifíl
John O Dowd

Ollamh Comhlach John O'Dowd - An Scoil Dlí UCD

Léachtóir & Ollamh Cúnta

Cuireann John fáilte roimh chomhrá neamhfhoirmeálta i nGaeilge

Amharc ar an bPróifíl
Cormac O Grada

Ollamh Emeritus Cormac Ó Gráda - Scoil na hEacnamaíochta UCD

Ollamh Emeritus

Is cainteoir líofa é Cormac. Tá ar a chumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Aine Mahon

An Dr Áine Mahon - Scoil an Oideachais UCD

Léachtóir le Fealsúnacht an Oideachais

Is cainteoir líofa í Áine. Tá ar a cumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl
Muireann Ni Raghallaigh

An Dr Muireann Ní Raghallaigh - Scoil an Pholasaí Shóisialta, na hOibre Sóisialta agus na Córa Sóisialta UCD

Léachtóir & Olllamh Cúnta

Is cainteoir líofa í Muireann. Tá ar a cumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl
Iarfhlaith Watson

Ollamh Comhlach Iarfhlaith Watson - Scoil na Socheolaíochta UCD

Ollamh Comhlach & Ceann Scoile

Is cainteoir líofa é Iarfhlaith. Tá ar a chumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl

Coláiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí UCD

Regina Ui Chollatain

An tOllamh Regina Uí Chollatáin - Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD

Ollamh Sinsearach & Cathaoir na Nua-Ghaeilge

Is cainteoir líofa í Regina. Tá ar a cumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl
Eoin McEvoy

Eoin McEvoy - Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD

Teicneolaí Oideachais

Is cainteoir líofa é Eoin. Tá ar a chumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Amharc ar an bPróifíl

Gnóthaí Acadúla UCD

Jennifer Sullivan

An Dr Jennifer Sullivan - Staidéar Iarchéime UCD

Riarthóir Taighde Iarchéime

Cuireann Jennifer fáilte roimh chomhrá neamhfhoirmeálta i nGaeilge

Clárlann UCD

Irene Feeney

Irene Feeney - Clárlann UCD

Cúntóir Sinsearach Feidhmiúcháin

Cuireann Irene fáilte roimh chomhrá neamhfhoirmeálta i nGaeilge

Eamonn O Mealoid

Éamonn Ó Méaloid - Clárlann UCD

Cúntóir Feidhmiúcháin

Is cainteoir líofa é Éamonn. Tá ar a chumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Spórt UCD

Ger Brennan

Ger Brennan - Spórt UCD

Feidhmeannach Forbartha CLG

Cuireann Gearóid fáilte roimh chomhrá neamhfhoirmeálta i nGaeilge

Forbairt Alumni UCD

Niamh McGowan

Niamh McGowan - Alumni UCD

Cúntóir Cumarsáide agus Caidrimh

Is cainteoir líofa í Niamh. Tá ar a cumas labhairt faoina réimse oibre i nGaeilge.

Gaeltacht UCD

Seomra L508, Foirgneamh na Leabharlainne, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Belfield, Baile Átha Cliath 4, Éire.
E: ranganna.gaeilge@ucd.ie