Na Ceanneagraíochtaí Gaeilge & Na Meáin

Údarás na Gaeltachta

Is é caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo, le cois í a fhágáil mar oidhreacht ag an gcéad ghlúin eile príomhchuspóir an Údaráis. Baineann siad an cuspóir seo amach trí fhorbairt fiontraíochta agus fostaíocht a chothú.

Tuilleadh Eolais

Foras na Gaeilge

Is é Foras na Gaeilge an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann

Tuilleadh Eolais