An tOllamh Micheál Ó Dochartaigh,
Cathaoirleach, Bord na Gaeilge UCD,
Déan agus Ceann Scoile,
Scoil an Leighis Tréidliachta UCD

Cur chun cinn gníomhach na teanga is aidhm do Bhord na Gaeilge UCD, bord Gaeilge trasdáimhe na hOllscoile. Déanann an Bord freastal orthu siúd ar mian leo teagmháil a bheith acu leis an dteanga trí réimse tionscadal a bhunú agus a riar. I measc na dtionscadal sin, tá: 

Bíonn fáilte roimh chách ag imeachtaí Bhord na Gaeilge UCD, coiméadaigí súil ar Facebook, Twitter & Instagram le linn na bliana!