Cur chun cinn gníomhach na teanga is aidhm do Ghaeltacht UCD, a oibríonn i gcomhpháirt leis na haonaid a thagann faoi scáth Rannpháirtíocht Dhomhanda UCD. Déanann an t-aonad freastal orthu siúd ar mian leo teagmháil a bheith acu leis an dteanga trí réimse tionscadal a bhunú agus a riar. I measc na dtionscadal sin, tá: 

Bíonn fáilte roimh chách ag imeachtaí Ghaeltacht UCD, coiméadaigí súil ar Facebook, Twitter & Instagram le linn na bliana!