Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Iarratas a Dhéanamh Anseo

AM CHUN BARR DO

CHUMAIS A BHAINT AMACH

Chun tacú le Plean Straitéiseach Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath 2024 ‘Ag Éirí Amach sa Todhchaí’, leanann UCD lena phlean uaillmhianach chun líon ár ndámh a mhéadú faoi 500 thar cúig bliana.

logo

Iarratas a dhéanamh chuig Coláiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí

Iarratas a dhéanamh chuig Scoil Ghnó

Iarratas a dhéanamh chuig Coláiste na nEolaíochtaí Talmhaíochta agus Sláinte

Comhaltaí Ad Astra UCD

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath Belfield, Baile Átha Cliath 4, Éire.
T: +353 1 716 7777