Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Téarmaí Ceapacháin agus Tacaíocht Taighde

Téarmaí Ceapacháin agus Tacaíocht Taighde

De ghnáth ceapfar ceapaithe Chomhalta Ad Astra ag an gcéad phointe tuarastail de pháscála Ollamh Cúnta/Léachtóir Os Cionn an Bhaic.

Mairfidh an chéad téarma cúig bliana agus d'fhéadfaí duine a cheapadh go buan i ndiaidh athbhreithniú ceithre bliana a dhéanamh ar fheidhmíocht i leith spriocanna atá sonraithe i dteannta le Ceann na Scoile ag tús na tréimhse agus arna cheadú ag leibhéal an Choláiste agus na hOllscoile. Áireofar sna spriocanna seo iarratas a dhéanamh ar dheontas taighde amháin ar a laghad, arna mhaoiniú go seachtrach, agus de ghnáth beifear ag súil go n-éireoidh le ceann amháin ar a laghad de na hiarratais deontais seo ionas gur féidir glacadh leis go bhfuil an t-athbhreithniú ceithre bliana sásúil.

Íocfar costais athlonnaithe de réir Bheartas Athlonnaithe COBÁC suas go dtí uasmhéid de €4500.

Beidh ualach teagaisc laghdaithe le haghaidh suas le trí bliana ag ceapaithe, agus i rith na chéad bhliana beidh an t-ualach teagaisc cothrom le hidir trian agus leath den ualach teagaisc chaighdeánaigh, idir leath agus dhá thrian sa dara bliain, agus idir dhá trian agus aon trian den ualach teagaisc chaighdeánaigh sa tríú bliain.

Gheobhaidh ceapaithe tacaíocht taighde don chéad chúig bliana, arb ionann é de ghnáth agus scoláireacht do mhic léinn PhD agus buiséad de €5000 sa bhliain do chostais taighde.

Beifear ag súil go ndéanfaidh ceapaithe nach bhfuil cáilíocht teagaisc fhoirmiúil ollscoile acu Teastas Gairmiúil COBÁC sa Teagasc agus Foghlaim Ollscoile. Déanfar cinneadh maidir le tuilleadh ceanglas a bheidh luaite le feidhmíocht shásúil agus áireofar ina measc líon sonrach foilseachán taighde ar ardchaighdeán atá oiriúnach don disciplín.

Comhaltaí Ad Astra UCD

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath Belfield, Baile Átha Cliath 4, Éire.
T: +353 1 716 7777