Stairsheanchas Bhaile Átha Cliath

Ar an raon ábhar faoinar ceistíodh na faisnéiseoirí sa Tionscadal Béaloidis Uirbigh bhí creidiúint agus nósmhaireacht na ndaoine, finscéalta agus amhráin áitiúla, ceird agus ceardaíocht, seanchas na bpáistí agus réimse de chúrsaí sóisialta agus cultúrtha eile. Ní nach ionadh, cinneadh gur cheart aird ar leith a dhíriú ar an stairsheanchas. Áiríodh sa mhéid sin imeachtaí na Cásca, 1916 agus an tréimhse chorraithe as ar eascair an neamhspleáchas agus an Cogadh Cathartha, an Chéad Chogadh Domhanda agus an phaindéim den bhFliú ‘Spáinneach’ sna blianta 1918-19. Ba chúrsaí iad sin a raibh cuimhne mhaith orthu ag daoine a raibh seachtó bliain nó níos mó slánaithe acu. Mar is léir ó na taifeadtaí, bhí muintir Bhaile Átha Cliath sásta a gcuimhní cinn a roinnt go fonnmhar.

Is sampla ionadaíoch atá san fhianaise a chuirtear i láthair anseo ar an tuairimíocht a bhí i mBaile Átha Cliath i leith Éirí Amach na Cásca, a chuimsíonn comhraiceoirí agus daoine a bhí go tréan i bhfabhar na ceannairce, mar aon leo siúd nach raibh chomh tógtha céanna le gníomhartha na nÓglach (nó a bhí ina gcoinne). Faightear taifead anseo freisin ar thaithí agus tuairimí daoine neodracha i mBaile Átha Cliath, a ndearna na himeachtaí difear domhain dá saol.

Dr. Francis Bourke
Rathgar, Dublin 6
Liam Carey
Harold’s Cross, Dublin 8
Patrick Fortune
York Street, Dublin 2
Tommy O'Reilly
Drumcondra, Dublin 9
Máire Comerford
Sandyford, Co. Dublin
Lilo Holton
Wood Street, Dublin 2
Tommy Carroll
Ringsend, Dublin 4
Harriet Searson
Templeogue, Dublin 6W
Frances Cunningham
East Wall, Dublin 3
Thomas Doyle
Lower Kevin Street, Dublin 8
Kitty Collins
Portobello, Dublin 8
Mrs. Byrne
Ringsend, Dublin 4
Paddy Burke
Donnybrook, Dublin 4
Louis Powderly
Killester, Dublin 3
Willie Bennet
Dún Laoghaire, Co. Dublin
Mick Sullivan
Cabra, Dublin 7
Johnny Nolan
East Essex Street, Dublin 2
Harry Ardiff
Leixlip, Co. Kildare
Julia Mourdant
Ringsend, Dublin 4
Mary O’Reilly
Rathmines, Dublin 6
Mrs. Kavanagh
Ballyfermot, Co. Dublin
Mr and Mrs Malone
Ballyedmonduff, Co. Dublin
Séamus Murray
Christchurch, Dublin 8
Patrick Lehane
Navan Road, Dublin 7
Joseph Frances Thules
Clonsilla, Co. Dublin
Paddy Butner
Kimmage Road, Dublin
Mrs Flynn
Rathmines, Dublin 6
Ann Espie
Monkstown, Co. Dublin
Frank Sherwin
Church Street, Dublin 7
Mrs Maisie Taylor
Blackrock, Co. Dublin
Eileen Hughes
Blackrock, Co. Dublin