Explore UCD

UCD Home >

Regina Uí Chollatáin

Professor Regina Uí Chollatáin

Principal – UCD College of Arts and Humanities

Professor Regina Uí ChollatáinProfessor Regina Uí Chollatáin is the College Principal and Dean of the College of Arts and Humanities. She is the UCD Chair of Modern Irish and Literature and Director of the Academic Strand of the UCD Ad Astra Academy. She was Head of the UCD School of Irish, Celtic Studies and Folklore from 2015-2021 and the Founder and Director of the UCD de Bhaldraithe Centre for Irish Language Scholarship from 2008-2019.

She was appointed Chair of Foras na Gaeilge, the North South Irish language public body responsible for the promotion of Irish on the island of Ireland in 2021. She is a founding committee member and was Chair of the Irish Newspaper and Periodical History Forum and is a member of the MoLI Academic Advisory Board and Éigse Cholm Cille in the University of Ulster. Previously she was also a member of the original State Board of TG4 and the Folklore Council of Ireland.

Her research focus is Language Revival and Irish language media with national and international publications in this area. Current research also includes Women and Irish language scholarship and a monograph entitled ‘Athbheochan pobail agus teanga: Na Meáin Ghaeilge’. She holds a BEd from Carysfort College of Education, and an MA (research) and PhD from Maynooth University.

Is í Regina Uí Chollatáin, an Príomhoifigeach/ Déan ar Choláiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí. Is í an tOllamh Sinsearach le Nua-Ghaeilge agus is í an Stiúrthóir í ar an tSraith Acadúil d’Acadamh Ad Astra COBÁC. Ba í Ceann Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis COBÁC í idir 2015-2021agus bhunaigh sí agus ba í an Stiúrthóir í ar Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge COBÁC (2008-19). Is ball í de Ghrúpa Stiúrtha an Ionaid Náisiúnta Barr Feabhais mar chuid de thogra an rialtais d’Ardscileanna Teanga.

Ceapadh í ina Cathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge i 2021. Ba bhall í de Chomhairle Náisiúnta Bhéaloideas Éireann agus de Bhord acadúil comhairleach Mhúsaem Litríochta na hÉireann, (MoLI). Ó 2008 is ball bunaidh í agus ba í an Cathaoirleach í, ar Fhóram Nuachtáin agus Thréimhseacháin na hÉireann idir 2016-19 agus ba bhall í de chéad Bhord Stáit TG4 (2007-12).

Athbheochan, iriseoireacht agus na meáin Ghaeilge, agus an cultúr cló na príomhréimsí taighde atá aici le foilseacháin náisiúnta agus idirnáisiúnta sna réimsí seo. Is é an taighde reatha atá ar bun aici ná Mná agus Traidisiún Scolárthachta na Gaeilge agus monograf dar teideal  ‘Athbheochan pobail agus teanga: Na Meáin Ghaeilge’. Tá BOid aici ó Choláiste Bhantiarna na Trócaire mar aon le MA (taighde) agus PhD ó Ollscoil Mhá Nuad. 

Email: (opens in a new window)arts.humanities@ucd.ie

Phone: (353 1) 7168101

UCD President's Office

University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland.