Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Páipéir Thaighde

Páipéir Thaighde

2024

 • Máire McCafferty, ‘Gluaiseacht na gColáistí Gaeilge, 1904-1930’, Léacht do Sheachtain na Gaeilge, Leabharlann an Náis. (7 Márta 2024)
 • Ríona Nic Congáil, ‘An Triúr Deirféar i gCorca Duibhne’, Coláiste na Tríonóide. (8 Márta 2024)
 • Hannah Sams, ‘Datod y Cwlwm: Ffuglen i Oedolion Newydd yn y Gymraeg’/Untying the Knot: Welsh-language New Adult Fiction Presenting in Welsh’, Comhdháil ar an Déaglitríocht sna Mionteangacha, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. (22 Márta 2024)
 • Lydia Uí Ruairc, ‘Teacht in inmhe na déaglitríochta Gaeilge in Aisling nó Iníon A le hÉilís Ní Dhuibhne’, Comhdháil ar an Déaglitríocht sna Mionteangacha, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. (22 Márta 2024)
 • Máire McCafferty, ‘Ó Bhéal Feirste go Rann na Feirste: Na Coláistí Gaeilge agus gluaiseacht na teanga i gCúige Uladh san fhichiú haois luath’, Ollscoil na Banríona. (9 Aibreán 2024)
 • Ríona Nic Congáil, ‘Ról na Máithreacha in Athbheochan na Gaeilge’ ACIS, Luimneach. (18 Meitheamh 2024)
 • Máire McCafferty, ‘“Bring[ing] the use of Irish into the hearts and homes of the working class people”: Coiste na bPáistí i Saorstát Éireann sna 1930idí’, ACIS Luimneach. (17-21 Meitheamh 2024)
 • Ríona Nic Congáil, ‘The Connemara Colony: réamhtheachtairí na gColáistí Samhraidh’, Comhdháil ar na Coláistí Samhraidh, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. (4 Iúil 2024)
 • Máire McCafferty, ‘Teanga gan Teorainn?: Na Coláistí Gaeilge i gCúige Uladh roimh an gcríochdheighilt agus ina diaidh, 1905-1935’, Comhdháil ar na Coláistí Samhraidh, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. (4 Iúil 2024)
 • Hannah Sams, ‘Using Youth Literary Competitions as a Lens: The Urdd National Eisteddfod’s Literary Competitions, 1952–2022’, Children's History Society's Fourth Biennial Conference Children's Worlds Through Time, Newcastle University. (4-6 Iúil 2024)

2023

 • Richard Huddleson, ‘Lambs to the Slaughter: The Pomells de Joventut, Their Agency, and Downfall’. London School of Economics and Political Science, Londain. (Márta 2023)
 • Máire McCafferty, ‘Gaelicising the National Schools in the Irish Free State: The Significance of the Irish Language Summer Colleges in 1920s Ireland.’ Irish History Students’ Association, 73rd Annual Conference, Carlow College. (Márta 2023)
 • Máire McCafferty, ‘Tír gan teanga, tír gan anam: An Ghaeilge, na Coláistí Samhraidh Gaeilge agus fás an náisiúnachais in Éirinn, 1904-1922.’ Multilingual Legacies of Ireland’s Revolution and Civil War, Ollscoil na Ríona, Béal Feirste. (Márta 2023)
 • Máire McCafferty, ‘Éire Óg: Na Coláistí Gaeilge agus teagasc na teanga do pháistí scoile i luathlaethanta Shaorstát na hÉireann,’ Comhdháil Mhic Léinn na Ceiltise, 10th Annual Conference, Ollscoil Glaschú. (Márta/Aibreán 2023)
 • Richard Huddleson, ‘Born to Blossom, Bloom, and Perish? The Pomells de Joventut de Catalunya, their Textual Outputs and Agency’. Joint Keynote for the Association of Hispanists of Great Britain and Ireland (AHGBI), An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. (Aibreán 2023)
 • Máire McCafferty, ‘Ról na gColáistí Samhraidh Gaeilge i ndíchoilíniú na hÉireann roimh chríochdheighilt na tíre in 1921.’ ‘Díchoilíniú: Teanga, Cultúr agus Pobal’ Naomh Comgall, Bóthar na bhFál, Béal Feirste. Ollscoil na Banríona & Glór na Móna. (Bealtaine 2023)
 • Ríona Nic Congáil, ‘Máthairtheanga: an phleanáil teanga teaghlaigh i dtréimhse na hAthbheochana’, ‘Language and Education Policy in Ireland: Reimagining continuity and embracing change’, Scoil an Oideachais, Coláiste na Tríonóide. (Bealtaine2023)
 • Máire McCafferty, ‘Oideachas Náisiúnta: An Ghaeilge i gcóras oideachais an tSaorstáit agus ról na gcoláistí samhraidh Gaeilge, 1922-1930’,‘Language and Education Policy in Ireland: Reimagining continuity and embracing change’, Scoil an Oideachais, Coláiste na Tríonóide. (Bealtaine2023)
 • Máire McCafferty, ‘Irish-language education and the role of the Irish Language Summer College in the Irish Free State and Northern Ireland in the 1920s.’ American Conference for Irish Studies National Conference 2023, San José State University, California. (Meitheamh 2023)
 • Ríona Nic Congáil,‘The Irish Language Summer College and the Emergence of Gaelic Youth Culture’,Society for the History of Childhood and Youth Conference,University of Guelph,Ceanada. (Meitheamh2023)
 • Máire McCafferty,‘Secur[ing] the Language for the Children’: The Irish Language Summer College and Irish Youth, 1904-1960.’ Society for the History of Children and Youth, University of Guelph, Ceanada. (Meitheamh 2023)
 • Richard Huddleson, ‘Revolutionary Revelations or Revelational Revolutions? Considering Crises as Moments of Pivot in Catalan Youth Theatre across the Twentieth Century’. Society for the History of Children and Youth, University of Guelph,Ceanada. (Meitheamh2023)
 • Hannah Sams, ‘Putting Youth’s Voices in Centre Stage: The League of Welsh Youth’s Medal for Drama Competition, 1975-2022’, Society for the History of Youth and Childhood, University of Guelph, Ceanada. (Meitheamh 2023)
 • Ríona Nic Congáil,‘Women and Twentieth-Century Irish Writing’, Irish Cultural Centre, Londain. (Meitheamh2023)
 • Máire McCafferty,‘The Irish Language Summer Colleges and Schemes for Youth, 1904-1950.’ The XIX International Conference on Minority Languages, Carmarthen, An Bhreatain Bheag. (Meitheamh2023)
 • Hannah Sams, 'Rhoi Llwyfan i Leisiau’r Ifanc: Cystadleuaeth Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 1975-2022', XIX International Conference on Minority Languages,Carmarthen, An Bhreatain Bheag. (Meitheamh2023)
 • Hannah Sams, ‘Rhoi Llwyfan i Leisiau’r Ifanc: Cystadleuaeth Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 1975-2023’, Bridging Voices: Identifying synergies in research approaches to minority/minoritized languages, literatures and cultures, Ollscoil Swansea. (Iúil 2023)
 • Hannah Sams,‘Ein gwahaniaeth yw ein grym’, Bridging Voices: Identifying synergies in research approaches to minority/minoritized languages, literatures and cultures, Ollscoil Swansea. (Iúil 2023)
 • Ríona Nic Congáil,‘Young Adult Literature in the Irish Language’,XVII International Congress of Celtic Studies, Utrecht.(Iúil2023)
 • Máire McCafferty, ‘Towards a unique educational institution for Youth: The development of the Irish Language Summer College in the early 20thCentury.’ XVII International Congress of Celtic Studies, Utrecht. (Iúil 2023)
 • Hannah Sams, ‘Bridging the Gaps: Welsh Language Youth Theatre’, XVII International Congress of Celtic Studies, Utrecht.(Iúil2023)
 • Máire McCafferty, ‘Forbairt na gColáistí Samhraidh Gaeilge i gCúige Uladh, 1906-1930.’ ‘Unions and Partitions’, European Federation of Associations and Centres of Irish Studies 2023 Conference, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. (Lúnasa 2023)
 • Richard Huddleson, ‘Undoing One Hundred Years of Silence: Remembering the Pomells de Joventut’, Association of Contemporary Iberian Studies (ACIS), Universidade do Porto. (Meán Fómhair 2023) 
 • Richard Huddleson, ‘Re-Assessing Identity in Ressorgiment: Youth(ful) Politics and (Post)Colonial Entanglements’. Conference: The Catalan Press, TV, radio and other News Outlets: Analysis and Comparison, Centre for Catalan Studies, Queen Mary, University of London. (Meán Fómhair 2023) 
 • Máire McCafferty, ‘Dialects, Demographics and Development: The Irish Language Summer College in Ulster, 1905-1930’, The 42nd Harvard Celtic Colloquium. (8 Deireadh Fómhair 2023)
 • Máire McCafferty, ‘The Development of the Irish Language Summer Colleges’, Aoichaint don Mháistir Gairmiúil le hOideachas, Scoil an Oideachais, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. (9 Samhain 2023)
 • Ríona Nic Congáil, ‘Mná agus Litríocht na gColáistí Samhraidh’, Mná agus traidisiún scolárthachta na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. (1 Nollaig 2023)
 • Lydia Uí Ruairc, ‘Teacht in inmhe na déaglitríochta Gaeilge in Aisling nó Iníon A le hÉilís Ní Dhuibhne’, Mná agus traidisiún scolárthachta na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. (1 Nollaig 2023)
 • Ríona Nic Congáil, ‘Litríocht na gColáistí Samhraidh’, Seimineár Taighde, Fiontar, Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. (6 Nollaig 2023)

2022

 • Ríona Nic Congáil & Máire McCafferty, ‘Youth and Minority Language Movements: A Case Study of the Irish Language Summer College (1904-2021)’,History of Childhood Seminar’, Ollscoil Oxford. (Feabhra 2022).
 • Máire McCafferty, ‘“Keep the children talking Irish in all the play and interest of a summer holiday”: Páistí agus Daoine Óga i gColáistí Samhraidh na Gaeilge, 1904-1930.’ Youth Language Engagement Project Conference. Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh & an Bhéaloidis, UCD. (Márta 2022).
 • Ríona Nic Congáil, ‘Rannpháirtíocht na nDéagóirí in Imeachtaí Gaeilge, 1900-2022’, Comhdháil ar Rannpháirtíocht na nDéagóirí i Mionteangacha agus i dTeangacha Réigiúnacha, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. (Márta 2022).
 • Máire McCafferty, ‘Recruiting grounds? The Irish Language Summer Colleges and Advanced Nationalism, 1904-1922.’ American Conference of Irish Studies. (Aibreán 2022).
 • Máire McCafferty, ‘A “movement for science and sanity in language teaching”?: The Irish Language Summer College and the dissemination of Irish Language Education, 1904-1930.’ ‘Restructuring Education: what matters?,’ ESAI 2022 Conference, Marino Institute of Education. (Aibreán 2022).
 • Ríona Nic Congáil, ‘The Writings of Áine Stac: A New Perspective on Twentieth-Century Irish-Language Women’s Prose’, American Conference for Irish Studies, ar líne. (Aibreán 2022).
 • Ríona Nic Congáil, ‘Ná Coláistí Samhraidh, Múinteoirí Scoile agus an Saorstát’, ‘Irish in Outlook’ A Hundred Years of Irish Education / ‘An Dearcadh Éireannach Gaelach’ Céad Bliain den Oideachas Éireannach Gaelach, Coláiste na Tríonóide & Institiúid Oideachais Marino. (Bealtaine 2022).
 • Ríona Nic Congáil, ‘Cultúr na hÓige agus an Ghaeilge / Youth Culture and the Irish Language’, Tionól Gaeilge UCD. (Meitheamh 2022)
 • Hannah Sams, ‘Creu gofod i’r Gymraeg: Theatr a Phobl Ifanc’, Coleg Cymraeg Cenedlaethol Annual Research Conference (Meitheamh 2022)
 • Máire McCafferty, ‘A “Hidden Republic”? Advanced nationalism and the development of the Irish Summer College in the early 20th century.’ 20th International AEDEI Conference, University of Burgos, Spain. (Meitheamh 2022)
 • Hannah Sams ‘Welsh Language Youth Theatre’, Lá Taighde UCD (Meitheamh 2022).
 • Ríona Nic Congáil & Fiona Lyons, ‘Youth Theatre and the Irish Language’, Comhdháil ar ‘Languages, Literatures and Cultures: A Look to the Future’, Coláiste na Tríonóide. (Iúil 2022)
 • Hannah Sams ‘Welsh Language Youth Theatre’, ‘Languages, Literatures and Cultures: A Look to the Future’, Comhdháil, Coláiste na Tríonóide. (Iúil 2022)
 • Richard Huddleson, 'Performing (for) Auld Frank: Negotiating a Future, Enacting the Past, and Defying Dictatorship in Catalan-Language Youth Theatre'. Conference on Languages, Literatures and Cultures: A Look to the Future,’ School of Languages, Literatures & Cultural Studies, Trinity College Dublin. (Iúil 2022)
 • Máire McCafferty, ‘“Outside the regular programmes”? : Language and Culture in the Irish Language Summer Colleges, 1904-1930. ‘Languages, Literatures and Cultures: A Look to the Future,’ School of Languages, Literatures & Cultural Studies, Coláiste na Tríonóide. (Iúil 2022)
 • Richard Huddleson, 'Esperando el amanecer en la noche fatal: Aplicación de la Historia de las Emociones para entender el Teatro Juvenil Catalán en los últimos años de la dictadura franquista'. II Congreso de Investigación Teatral y Muestra Escénica: 'Géneros, identidades y diversidad en las artes escénicas en España (siglo XX-XXI)'. Universidad de La Laguna, Tenerife. (Meán Fómhair 2022)
 • Richard Huddleson, 'Allibereu-nos de qualsevol mal: Agendes, emocions i desitjos post-franquistes expressats en el teatre juvenil en llengua catalana'. III International Conference on Revitalization of Indigenous and Minoritized Languages. Girona and Perpignan. (Meán Fómhair 2022)
 • Richard Huddleson, 'Imaginar l'alba en mig de la fosca fatal: La Història de les Emocions com a eina per entendre el Teatre Juvenil Català en els darrers anys de la dictadura franquista'. Association for Contemporary Iberian Studies, 43rd Annual Conference. Palma de Mallorca. (Meán Fómhair 2022).
 • Hannah Sams, ‘Bridging the Gaps: Welsh-Language Youth Theatre and Performance’, Congrés Internacional de Revitalització de les Llengües Indígenes i Minoritzades. (Meán Fómhair 2022)
 • Richard Huddleson, 'Feeling Our Way through the Fascist Fog: Catalan-Language Youth Theatre during the Final Days and Direct Aftermath of Francoism'. Conference on 'The Show Must Not Go On: Rupture in Theatre and Performance'. City University of New York. (Deireadh Fómhair 2022).
 • Hannah Sams, ‘The Role of Welsh Language Youth Theatre in Exploring Rupture 1979-1997’, The Show Must Not Go On: Rupture in Theatre and Performance” Conference, City University, New York, (Deireadh Fómhair 2022)
 • Richard Huddleson, 'Re-Mapping the Real and Imagined Geographies of a Nation’s Historical Memory: Catalan Youth Theatre (1963-1978)'. Pacific Ancient and Modern Language Association (PAMLA). University of California, Los Angeles. (Samhain 2022).
 • Ríona Nic Congáil, ‘Writing from the Margins: Twentieth-Century Irish-Language Women’s Writing’, Library Association of Ireland, Rare Books Group Annual Seminar 2022, Caisleán Bhaile Átha Cliath (25 Samhain 2022).
 • Ríona Nic Congáil, ‘“Strengthening the National Fibre”: An Ghaeilge agus Córas Oideachais an tSaorstáit’. Comhdháil ar bhunú Stát na hÉireann, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. (3 Nollaig 2022).

 2021

 • Ríona Nic Congáil, ‘Radicalised Youth? The Irish-Language Summer College and the Shaping of Irish National Culture, 1904-1920’, Children’s History Society and Manchester Centre for Youth Studies Conference, Manchester Metropolitan University (Meitheamh 2021).
 • Ríona Nic Congáil, ‘Children’s Voices During the Revivalist Period: The Irish Language’s Answer to the Brontë Sisters’, Society for the History of Childhood and Youth 2021 conference, NUI Galway (Meitheamh 2021).
 • Máire McCafferty, ‘“Education Interrupted?” The Irish Language Summer College and the Provision of an Alternative Education, 1904-1930’, Society for the History of Childhood and Youth 2021 Conference, Ollscoil na hÉireann Gaillimh (Meitheamh 2021).
 • Ríona Nic Congáil, ‘Glórtha na nÓg i dTréimhse na hAthbheochana’, American Conference for Irish Studies, Ollscoil Uladh, Doire (Meitheamh 2021).
 • Máire McCafferty, ‘Oideachas Éagsúil don Aos Óg?: Coláistí Samhraidh na Gaeilge, 1904-1930’, American Conference for Irish Studies, Ollscoil Uladh, Doire (Meitheamh 2021).
 • Ríona Nic Congáil, ‘Dialanna na mBan Óg i dTréimhse na hAthbheochana’, An Dialann sa Ghaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (Aibreán 2021).
 • Máire McCafferty, ‘”Re-Irishising Ireland”: Coláistí Samhraidh na Gaeilge agus Leathadh an Oideachais Ghaelaigh, 1904-1930.’ Comhdháil Mhic Léinn na Ceiltise 2021, UCD. (Deireadh Fómhair, 2021).
 • Máire McCafferty, ‘Pupil and Teacher Experience 2: The Formation of the Irish Summer Colleges, 1904-1930.’ {Aoichaint ar an modúl 'Educating Ireland' atá mar chuid den mháistreacht ghairmiúil san oideachas, UCD} (Samhain, 2021)

2020

 • Ríona Nic Congáil, ‘Youth Engagement in Celtic Languages: The Irish Language Perspective’, Eighth Annual Conference of the Association of Celtic Students of Ireland and Britain, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (Deireadh Fómhair 2020).

Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD

E: riona.niccongail@ucd.ie |