Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo dhá réimse de thaighde comhaimseartha a thabhairt le chéile: léann na hóige, agus léann an chaomhnaithe teanga.

Leis an nGaeilge, an Bhreatnais agus an Chatalóinis mar chás-staidéir, díríonn an tionscadal seo ar an nasc idir an óige Eorpach agus caomhnú mionteangacha agus teangacha réigiúnacha Eorpacha ón mbliain 1900 ar aghaidh.

Tá an tionscadal seo maoinithe ag an gComhairle um Thaighde san Eoraip (ERC) faoin scéim Horizon 2020 (deontas uimhir 802695). Lean an tionscadal ar Twitter don eolas is deireanaí: @YouthLanguages

 

Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD

E: riona.niccongail@ucd.ie |