Home Banner

Fáilte!

Cur chun cinn na teanga agus an chultúr Ghaelaigh in Ollscoil Domhanda na hÉireann is ea príomhchúram Ghaeltacht UCD, Ionad Domhanda UCD don Teanga agus don Chultúr. Freastalaíonn Gaeltacht UCD orthu siúd ar fad ar mian leo an teanga a úsáid nó a fhoghlaim. I measc tionscadal reatha an ionaid, tá cúrsaí teanga, ceardlanna cultúrtha, seirbhís aistriúcháin, scéim chónaithe scoláireachta do mhic léinn, scéim mheantóireachta alumni, malartáin idirnáisiúnta agus scoil samhraidh do phobal domhanda na Gaeilge. Cuirtear fáilte speisialta roimh mhic léinn agus bhaill foirne idirnáisiúnta, alumni agus diaspóra.

Brúigh anseo do cheisteanna coitianta.

Spots

image Imeachtaí Cultúrtha

Imeachtaí Cultúrtha

image Clár Idirnáisiúnta

Clár Idirnáisiúnta

image Cúrsai Teanga, Tacaíochtaí & Reachtaíocht Teanga

Cúrsai Teanga, Tacaíochtaí & Reachtaíocht Teanga

Slide 1 image

Lean muid ar na meáin shóisialta...