Eolaire do:

  • Teidil acadúla
  • Teidil na scoileanna/gcoláistí
  • Baill foirne le Gaeilge

Brúigh anseo don eolaire (Níl an eolaire seo nasctha le bunachar na mball foirne agus ní dhearnadh uasdátú air ó 2017 mar sin tabhair faoi deara go bhfuil roinnt baill foirne athraithe ó shin)

Tá Eolaire UCD ar fáil trí Ghaeilge anois chomh maith.