Explore UCD

UCD Home >

Law with Irish

Law with Irish

The BCL (Law with Irish) is a new programme starting in 2017/18. It allows undergraduate law students to access a cohesive set of Irish language modules which are relevant to the study and practice of law. This programme offers you the opportunity to acquire a highly respected BCL degree, whilst additionally deepening your competence in the Irish language in the context of law. Your Irish language communication skills will be developed by the resources provided by a modern multi- media language laboratory (An Teanglann) and the advanced language skills training in Lárionad de Bhaldraithe.

“Soláthraíonn an cúrsa seo nasc idir Dlí agus Gaeilge le cur chuige nuálaíoch, ilmheán idir theagasc ranga agus mhodúil ar líne. Dírítear ar chruinneas teanga agus ar chúrsaí litríochta ar dtús. Forbraíonn an cúrsa ansin le hoiliúint in ardscileanna teanga i gcomhthéacs dlíthiúil. Ag deireadh na céime beidh mic léinn eolach ar agus ábalta téacsanna dlíthiúla i gcomhthéacs náisiúnta /idirnáisiúnta a aistriú le fócas ar dhlítheangeolaithe / aistritheoirí in institiúidí na hEorpa fosta. Más spéis leat cruinneas teanga i gcomhthéacs dlíthiúil mar aon le cultúr agus litríocht na Gaeilge, soláthróidh an cúrsa rogha fhairsing de dheiseanna fostaíochta do mhic léinn Dlí agus Gaeilge.”

Assoc. Prof. Regina Uí Chollatáin

Ceann na Scoile, UCD Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis.

(opens in a new window)For full course information click here.