Home Banner

Is Scoil bhríomhar idirdhisciplíneach í an Scoil seo ina leagtar béim ar leith ar chultúr agus ar thraidisiún na Gaeilge, na hÉireann agus na gCeilteach.

Den fháilte an fhéile!

Spots

Slide 1 image

An Nuacht is Déanaí ó Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD