Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Ár bhFoireann

An tOllamh Comhlach Caoimhín Breatnach

Léachtóir, An Nua-Ghaeilge | Ball d'Acadamh Ríoga na hÉireann (A205 Newman)

An Dr Darragh Gannon

Léachtóir, an Léann Éireannach (Ar cuairt ar Georgetown University faoi láthair mar Scoláire Fulbright)

An Dr Roisin McLaughlin

Ceann Ábhair, an tSibhialtacht Cheilteach agus an tSean-Ghaeilge (A202 Newman)

An tOllamh Cúnta Fangzhe Qiu

Comhalta Ad Astra | Léachtóir, an tSibhialtacht Cheilteach | Príomhthaighdeoir FLEXI, tionscadal atá á mhaoiniú ag an gComhairle um Thaighde san Eoraip (A219 Newman)

Amharc ar an bPróifíl