Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Scoil Samhraidh

Scoil Samhraidh Ealaíne agus Ghaeilge UCD

Seoladh Scoil Samhraidh Ealaíne agus Ghaeilge UCD i mí Iúil 2018 den chéad uair. Is éard a bhí sa Scoil Samhraidh seachtain de léachtaí, ceardlanna agus turais threoraithe ina ndearnadh iniúchadh ar oidhreacht chultúrtha na hÉireann tríd an ealaín agus tríd an nGaeilge. Comhthogra ab ea é seo de chuid na Scoile seo agus Scoil Stair na hEalaíne agus an Pholasaí Chultúrtha.

Is féidir eolas a fháil maidir le scoileanna samhraidh atá ag teacht aníos agus imeachtaí eile de chuid na Scoile amach anseo, ach do sheoladh ríomhphoist a chur lenár (opens in a new window)liosta teagmhálaithe.

Tá clár iomlán na bliana 2018 le fail anseo: