Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Imeachtaí do dhaltaí meánscoile

An Seimineár Lae

Cuirimid fáilte gach bliain roimh dhaltaí meánscoile teacht isteach chuig Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD le taithí a chur ar lá léachtaí ag leibhéal ollscoile. Sna léachtaí a thugtar le linn an tseimineáir lae déantar iniúchadh ar chuid den saothar liteartha agus fileata atá ar chúrsa na hArdteistiméireachta.

An Seimineár Lae

Is féidir tuilleadh eolais agus foirm iarratais a fháil ach scéal a chur chuig Bairbre Ní Chonchúir ag (opens in a new window)bairbre.nichonchuir@ucd.ie nó Stiofán Ó Briain (opens in a new window)stephen.obrien@ucd.ie 

Ós rud é nach féidir linn glacadh le líon áirithe daltaí ar an lá, tabharfar tús áite doibh siúd a chuireann na hiarratais isteach go luath. Tá táille €10.00/duine ag baint leis an Seimineár Lae le gur féidir linn ár gcuid costas ar an lá a ghlanadh. 

Tabhair do d'aire nach nglacfar le haon ghrúpa daltaí nach bhfuil múinteoir in éineacht leo don lá ar fad.