Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Cúrsaí Fochéime

Cúrsaí Fochéime

Cuirimid na cúrsaí BA Arts (CAO: DN520) seo a leanas ar fáil mar Scoil ildisciplíneach:

An Nua-Ghaeilge. Bí linn agus osclófar fuinneog duit ar oidhreacht Ghaelach na tíre seo agus ar an nGaeilge mar mheán cumarsáide.

An tSibhialtacht Cheilteach

Béaloideas na hÉireann

An Léann Éireannach

Cuirimd an cúrsa BA Dlí le Gaeilge ar fáil i gcomhpháirt le Scoil an Dlí UCD:

Dlí le Gaeilge. Tá an chéim seo dírithe ar mhic léinn a oiliúint leis na  sainscileanna dlí agus Gaeilge  a bheidh ag teastáil uathu le  dul i mbun oibre mar  dhlí-theangeolaithe, mar  aistritheoirí nó mar dhlíodóirí  a bheidh in ann obair a  dhéanamh trí mheán na  Gaeilge.

Tá na conairí seo a leanas ar fáil mar chuid den BA Humanities (CAO: DN530):

(opens in a new window)Pathway1

(opens in a new window)Teangacha, Teangeolaíocht agus Cultúir

 

Cuirimid Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach ar fáil freisin:

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach. Beidh deis ag na  rannpháirtithe a gcumas  agus a gcuid scileanna  teanga a fhorbairt i rith an chúrsa chun cabhrú leo  feidhmiú go héifeachtach  trí mheán na Gaeilge i  réimsí éagsúla den saol