Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Foilseacháin na Foirne

Foilseacháin na Foirne

 Roghnaigh ball foirne lena c(h)uid foilseachán a fheiceáil.

Foilseacháin Mac Léinn

Nua-Aois

Iris liteartha mhic léinn an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Ón mbliain 1970 i leith, tá ardán tugtha ag Nua-Aois do scríbhneoirí úra na Gaeilge. Imleabhar aitheanta is ea í a chuireann fáilte chroíúil roimh shaothar liteartha mhic léinn na hollscoile idir chruthaitheach agus chriticiúil.

Ina measc siúd a chuaigh i mbun pinn don iris go dtí seo áirítear daoine de mhór-uaisle léann na Gaeilge, filí agus údair phróis a bhfuil iomrá ar a gcumadóireacht, agus daoine a bhfuil obair cheannródaíoch curtha i gcrích acu sna meáin Ghaeilge. Tá an obair seo ar fad i mbláth a dtoraidh faoi láthair, agus léiríonn an cothú atá tugtha ag Nua-Aois don uile réimse de scríbhneoireacht na Gaeilge a dhíograisí is a chuireann mic léinn na hollscoile chun na scríbhneoireachta úd.

Leaganacha eile den iris atá ar fáil ar líne:

(opens in a new window)Eagrán (opens in a new window)2012-2014

(opens in a new window)Eagrán (opens in a new window)2010-2012

(opens in a new window)Eagrán (opens in a new window)2007-2009

(opens in a new window)Eagrán (opens in a new window)2005-2006

(opens in a new window)Eagrán (opens in a new window)1995-1996

(opens in a new window)Eagrán 1984 

(opens in a new window)Eagrán (opens in a new window)1981

(opens in a new window)Eagrán (opens in a new window)1976

(opens in a new window)Eagrán (opens in a new window)1975

(opens in a new window)Eagrán (opens in a new window)1974

(opens in a new window)Eagrán (opens in a new window)1972

(opens in a new window)Eagrán (opens in a new window)1971