Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Foilseacháin na Foirne

Foilseacháin na Foirne

 Roghnaigh ball foirne lena c(h)uid foilseachán a fheiceáil.

     
        

Foilseacháin Mac Léinn

Nua-Aois

Iris liteartha mhic léinn an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Ón mbliain 1970 i leith, tá ardán tugtha ag Nua-Aois do scríbhneoirí úra na Gaeilge. Imleabhar aitheanta is ea í a chuireann fáilte chroíúil roimh shaothar liteartha mhic léinn na hollscoile idir chruthaitheach agus chriticiúil.

Ina measc siúd a chuaigh i mbun pinn don iris go dtí seo áirítear daoine de mhór-uaisle léann na Gaeilge, filí agus údair phróis a bhfuil iomrá ar a gcumadóireacht, agus daoine a bhfuil obair cheannródaíoch curtha i gcrích acu sna meáin Ghaeilge. Tá an obair seo ar fad i mbláth a dtoraidh faoi láthair, agus léiríonn an cothú atá tugtha ag Nua-Aois don uile réimse de scríbhneoireacht na Gaeilge a dhíograisí is a chuireann mic léinn na hollscoile chun na scríbhneoireachta úd.

Leaganacha eile den iris atá ar fáil ar líne:

Eagrán 2012-2014

Eagrán 2010-2012

Eagrán 2007-2009

Eagrán 2005-2006

Eagrán 1995-1996

Eagrán 1984 

Eagrán 1981

Eagrán 1976

Eagrán 1975

Eagrán 1974

Eagrán 1972

Eagrán 1971