An Teanglann agus an Seomra Caidrimh

Is é an Seomra Caidrimh (B214) croílár phobal na Gaeilge in Áras Newman agus is é an dara baile é do neart mac léinn le Gaeilge san Ollscoil. Áit iontach is ea é seo le haithne a chur ar dhaoine eile agus le do chuid Gaeilge a chleachtadh i suíomh compordach le comhscoláirí agus Gaeilgeoirí eile. Cuirtear tae agus caife ar fáil saor in aisce sa Seomra Caidrimh agus cuirtear fáilte romhaibh bualadh isteach chugainn am ar bith le do scíth a ligean, cupán a bheith agat agus comhrá a dhéanamh i nGaeilge linn.

Is in B211 atá an Teanglann, sainionad foghlama teanga ina gcleachtann na mic léinn a gcuid scileanna éisteachta agus cainte. Sna ranganna a chuirtear ar siúl sa Teanglann déanann ár gcuid mac léinn cleachtaí comhrá, imríonn siad cluichí idirghníomhacha agus cuireann siad taithí ar chanúintí éagsúla na Gaeilge.

Moltar do mhic léinn uile na Nua-Ghaeilge leas a bhaint as na hábhair fuaime agus físe atá ar fáil ón Teanglann. Baineann na hábhair leis an teanga, na canúintí tradisiúinta, an litríocht agus cultúr na dtíortha Ceilteacha. Téigh i dteagmháil le Stiúrthóir na Teanglainne eimhear.nidhuinn@ucd.ie nó lenár dTeicneolaí Oideachais eoin.mcevoy@ucd.ie chun catalóg de na hábhair a lorg.

Facebook: An Teanglann UCD

Twitter: @AnTeanglann