Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

PhD / MLitt

PhD / MLitt

Tá traidisiún láidir taighde agus scoláireachta sa Scoil sna hábhair seo a leanas: an Nua-Ghaeilge, an Léann Ceilteach, an Béaloideas agus an Eitneolaíocht agus an Léann Éireannach. 

Má tá tú ag cuimhneamh ar thabhairt faoin taighde linn, molaimid daoibh súil a chaitheamh ar na réimsí taighde atá againn sa Scoil agus teacht chun cainte linn. Bítear ag obair le stiúrthóir acadúil i gcás an MLitt agus an PhD, duine a chuireann treoir agus comhairle ar fáil ó thús deireadh an tionscadail taighde.

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le féidearthachtaí taighde leis an MLitt nó an PhD in aon cheann d'ábhair na Scoile cuir scéal chuig (opens in a new window)michael.j.wallace@ucd.ie

Staidéar iarchéime ag UCD

Tá eolas maidir leis an staidéar ag leibhéal na hiarchéime ar fáil ag https://www.ucd.ie/graduatestudies/researchprogrammes/

Táillí

Tá na sonraí maidir le táillí don bhliain 2019 ar fáil ag http://www.ucd.ie/students/fees/gradresearch2019.html

Próiseas iarratais

Is féidir teacht ar eolas maidir leis an bpróiseas iarratais ag https://www.ucd.ie/graduatestudies/studywithus/applicationprocess/ 

Pleanáil Taighde agus Forbairt Ghairmiúil

Tá eolas i dtaobh phleanáil an taighde agus na forbartha gairmiúla [Research and Professional Development Planning Document (RPDP)] le fáil ag an nasc thíos:

https://www.ucd.ie/graduatestudies/currentgradstudents/researchphdsupport/researchandprofessionaldevelopmentplanningrpdp/

Ceisteanna coitianta

Tá liosta FAQanna maidir leis an staidéar iarchéime ar fáil ag https://www.ucd.ie/graduatestudies/studywithus/faq/ 


Spotsolas ar an PhD

Agallamh i mBéarla le Fiona Ní Liatháin, iarrthóir PhD sa Scoil: